Community Building   

"V mém srdci je touha po míru ve světě. Vzhledem k ranám a odmítnutím, které jsme utržili v minulých vztazích, se bojíme podstoupit riziko odzbrojit sami sebe. V našem strachu, opomíjíme sen po autentickém společenství a bereme ho pouze jako vizionářský. Ale existují cesty, podle kterých se lidé mohou vrátit zase k sobě, a díky kterým se staré rány mohou uzdravit. A to je posláním seminářů Vytváření komunity (Community Building Workshops _CBW), učit tyto principy – aby se naděje stala opět reálnou – a tuto vizi doopravdy uskutečnit ve světě, který téměř zapomněl, co to znamená nádhera být člověkem."  Vize M. Scotta Pecka:

fáze komunity (zdroj: web Community Building International
fáze komunity (zdroj: web Community Building International

Společnost zažívá epidemii samoty a polarizace. Jedním z účinných léků je vytvářet zdravá, hluboká a autentická společenství, prostor bezpečí.

Mnozí vlastně ani neví, co znamená "bezpečný prostor", nikdy nic takového nezažili ani ve svých rodinách, ani v církvi, ani mezi přáteli.  

Aby člověk dokázal pochopit, co to znamená, je dobré se naučit vytvářet takovou skupinovou dynamiku, ve které může zakoušet pocit bezpečí, úcty a respektu. K tomu se výborně hodí metoda "Tvorby společenství." Jde o kontemplativní práci s dynamikou skupiny, při které účastník zažije všechny čtyři fáze dynamiky, které M. Scott Peck popsal v knize "V Jiném rytmu". 

Většina lidí se celý život pohybuje v dynamice pseudokomunity a chaosu. V té první fázi se snažíme být k sobě milí a hledat co nás spojuje, panuje zde ale strach z toho, že se ukáže něco co nás dělí. V chaosu to co nás dělí vytváří zbraň, hradbu, důvod soupeřit, polarizovat se.

Pokud ovšem člověk prožije zážitek, že fází chaosu to nekončí. Že lze ustát rozdílnost, rozpory, že lze žít "jednotu v různosti" a že tudy právě vede cesta k hlubším vztahům, k pravdivosti.

Taková zkušenost je transformační, mění pohled na mnohé a člověk ji pak přenáší do svého okolí, ve kterém přirozeně vytváří zdravé a autentické vztahy. 

Jsem frekventantkou výcviku facilitátorů CBI (Community Building International), který je veden žákem M. Scotta Pecka, Edwardem Groodym. 

V týmu facilitátorů se učím  provázet skupinu procesem skupinové dynamiky, aby došla do fáze komunity a učila se, co to skutečný stav komunity znamená a jak tuto zkušenost přenášet do každodenního života.

Mojí rolí je dát prostor účastníkům prožít mezi sebou pocit výjimečného bezpečí, úcty a respektu. To se dělá tak, že se vzájemně učíme používat tzv. vodítka (např. že mluvíme pouze v "já výroku", mluvíme pouze když máme pohnutku a když ji nemáme tak nemluvíme, učíme se vycítit rytmus kdy mluvit a kdy druhého podržet, dávat prostor).  Pokud se dodržují vodítka, tak se skupina dříve či později má šanci dostat do fáze komunity.

Zaměřuji se především na semináře CB pro křesťanské komunity, farnosti, společenství. 


Nejbližší akce:
20.-22. září 2024 Community Building  - křesťanská skupina, Brno, info a přihlášky zde 


Rozhovor s žákem M. Scotta Pecka Edwordem Groodym (KT 50, 2023)  zde

Rozhovor s E.Groodym v  Universum (1/2024) zde

Rozhovor s Edwardem Groodym na TV Lux  zde.Máte zájem o seminář "Tvorba komunit" na míru? Napište mi.

Máte zájem se dozvědět více?