Lektorská činnost

Jsem certifikovaným lektorem dalšího vzdělávání v oblasti tzv. "měkkých" dovedností. 

Uspořádám pro Vás na míru interaktivní prožitkový trénink, který  pomůže růst ke smysluplnému spoluprožívání mezilidských vztahů. Osvojíme si klíčové kompetence, které k takovému prožívání pomohou.  

Tréninky které vedu nejsou přednáškami. Všechny semináře vytvářím na míru cílové skupině v souladu s tím, co potřebuje.  Jde o účinný a promyšlený sled metod, nástrojů a interakci, ve kterých tu nejdůležitější práci na sobě děláte vy. 

 Já jako lektor jsem zodpovědná za proces, práci s dynamikou skupiny, jsem v tomto procesu průvodcem. 

Kurzy, které vedou jsou živé, dynamické a přináší mnoho "aha" momentů.

Jednota v různosti

Různost a jinakost druhých v nás vyvolává pocit ohrožení. V kurzu se učíme poznávat svojí jedinečnost a zároveň pracovat s emocemi, které v nás jinakost druhých spouští.  Abychom byli schopni vnímat různost jako obohacení.

Efektivní komunikace a aktivní naslouchání

Komunikace mezi lidmi je základním nástrojem, jak být spolu a společně růst. Pojďme trénovat kompetence, které nám v tom pomohou.

Zpětná vazba

Schopnost žít hluboké vztahy vyžaduje i nutnost osvojit si kompetence, kdy si vzájemně nastavujeme zrcadlo a zdravé hranice. Schopnost dávat a přijímat zpětnou vazbu vyžaduje "pokornou odvahu a odvážnou pokoru".  Bez  této kompetence kolem sebe jen chodíme po špičkách nebo se zraňujeme.

Řešení konfliktu

Učíme se vnímat konflikt jako výzvu k růstu. Konflikt dokáže ničit vtahy, ale bez konfliktu není cesta k hloubce. Učíme se konfliktu předcházet, s konfliktem zacházet a objevovat nástroje, které nám umožní ze střetu s druhými vytěžit maximum pro náš růst.

Kurz na míru

Všechny kurzy které dělám, jsou v podstatě kurzy na míru.  Lze vytvořit cokoli, co dává smysl. Neváhejte se mi ozvat, jistě se domluvíme.

Organizace kurzů

Velmi ráda zorganizuji a zrealizuji workshop či kurz, který povede někdo jiný nežli já. Já se postarám o vše okolo...


Máte zájem uspořádat o seminář? Kontaktujte mne