Velebím 90 = "Exodus" pro ženy

14.02.2024

Postní doba je výzvou k proměně.

Před třemi lety jsem narazila na program Exodus 90 v jeho mužské verzi. Zaujal mne náročností, překonáváním limitů, vizí prohloubit duchovní život v souladu s tělesným cvičením, životosprávou a askezí.

Pustila jsem se do výzvy plná nadšení a očekávání. Plnila jsem všechny úkoly. Sprchovala se denně studenou vodou, omezila sociální sítě, plnila denní dávku modliteb. Dávalo mi to motor, smysl. Snižovalo to na jednu stranu moji úzkost, měla jsem vše pod kontrolou, připadala jsem si fakt dobrá :) Ba co více, daleko lepší, nežli druzí.  A v tu chvíli  jsem u sebe začala pozorovat, že to mé duši vůbec ale vůbec neprospívá. Že místo toho aby ve mne rostla láska, rostlo mi ego a pýcha, zaměření na sebe. V té době mi můj duchovní průvodce doporučil, ať tyto výkonnostní bobříky nechám klukům.  Ženská spiritualita potřebuje naprosto jiné akcenty. Nikoli ve smyslu úlev, ale jiné kvality. Objevila jsem ženskou verzi Velebím 90.

Velebím 90 je taktéž devadesátidenní duchovní program, který  ale akcentuje jiné kvality. Budování identity, vztahů, prohlubování ctností (láska, pokora, milosrdenství, přátelství, vděčnost, velkodušnost, poslušnost, pracovitost, čistotu, vytrvalost, horlivost, tichost, předvídavost a prozřetelnost, mírnost..).

Každý den je výzvou si udělat čas na tichou modlitbu, Magnificat, Litanie pokory, Litanie důvěry. Součástí je i jistá forma askeze, ale ne s cílem něco nedělat, ale spíše se osvobozovat od toho, co nám brání být opravdu vnitřně svobodní. Není zakázána žádná dobrota či káva, pokud je užívána k budování vztahů. Doporučuje se zapojit procházky s rozhovorem a nasloucháním druhým.  

Nedílnou a podstatnou součástí je podpora skupinky, ve které se sdílíme a myslíme na sebe. Průvodcem je kniha Velebím od Kaylene Brown, což velmi inspirativní pohled na ženskou spiritualitu v katolickém pojetí naprosto jedinečná záležitost.

Musím říci, že tento přístup je v mnohém daleko těžší, nežli ten "harcovnický" mužský Exodus 90.  A je pro mne daleko těžší.